ติวสอบ IC license

สอบผ่านทันที.เพราะว่าคุณจะไม่สูญเสียโอกาสได้เทคนิคลัดในการคำนวณ

สอบผ่านทันที.เพราะว่าคุณจะไม่สูญเสียโอกาสสอบถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สอบผ่านทันที.เพราะว่าคุณจะไม่สูญเสียโอกาสติวด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย

สอบผ่านทันที.เพราะว่าคุณจะไม่สูญเสียโอกาสเข้าใจ IC License ที่อยู่รอบตัว

คอร์ส ติวสอบ IC license

ติว IC license
คอร์ส VDOcall ตัว - ต่อ - ตัว
ประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Line
ชั่วโมงละ 500 บาท/คน

1.เป็นการสอนผ่าน VDOcall ที่ผู้เรียนจะต้องมีอุปกรณ์ที่รับได้ (แนะนำ คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นชัด)
2.ทางผู้สอนจะส่งเอกสารการเรียนให้ทางออนไลน์เพื่อไปปริ้น
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)

ติว IC license
คอร์ส ตัว - ต่อ - ตัว
ชั่วโมงละ 600 บาท/คน

1.เป็นการสอนในห้างสรรพสินค้าใกล้รถไฟฟ้าที่ผู้เรียน และ ผู้สอนสะดวก
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)

ติว IC license
คอร์ส VDOcall กลุ่มไม่เกิน 3 คน
ประชุมผ่านแอพพลิเคชั่น Line
ชั่วโมงละ 400 บาท/คน

1.เป็นการสอนผ่าน VDOcall ที่ผู้เรียนจะต้องมีอุปกรณ์ที่รับได้ (แนะนำ คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นชัด)
2.ทางผู้สอนจะส่งเอกสารการเรียนให้ทางออนไลน์เพื่อไปปริ้น
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)

ติว IC license คอร์ส
กลุ่มไม่เกิน 3 คน
ชั่วโมง 500 บาท/คน

1.ราคานี้ไม่รวมค่าสถานที่
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเองคนละ 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)

ติว IC license
คอร์ส 4 วัน / 4 – 8 คน
พิเศษ 3,500 บาท/คน

1.ราคานี้ไม่รวมค่าสถานที่
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)

ติว IC license
คอร์ส 4 วัน / 9 – 20 คน
30,000 บาท

1.ราคานี้ไม่รวมค่าสถานที่
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)

ติว IC license
คอร์ส 4 วัน / 21 คนขึ้นไป
60,000 บาท

1.ราคานี้ไม่รวมค่าสถานที่
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)

ติวสอบ IC license (Single License) โดยอาจารย์บอล

ประสบการณ์

ด้วยประสบการณ์การเป็นวิทยากร ติวและอบรมให้กับสถาบันการเงิน ( บริษัทหลักทรัพย์ และ ประกันชีวิต ) และ จากการได้รับใบอนุญาตนักวางแผนการลงทุน ( Investment Planner : IP ) ทำให้ผม วศพล (อ.บอล) สุวรรณรัตน์,IP เชี่ยวชาญในการติว IC license ( Single License ) รู้ทั้งเคล็ดลับ จุดสำคัญ ด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย ทำให้ผู้ติวสอบผ่านได้ง่ายยิ่งขึ้น
ใครที่เรียนผ่านผม นอกจากจะมีโอกาสสอบผ่าน IC license ( Single License ) ที่สูงขึ้นแล้ว ยังจะได้รับทั้งความรู้ ความเข้าใจที่สำคัญสำหรับทำงานจริงในวงการไม่ว่าจะเป็นสายโบรกเกอร์ ตัวแทนขายกองทุนรวม หรือ ผู้แนะนำการลงทุนต่างๆ

ทั้งนี้ผมรับติวทั่วราชอาณาจักร เนื้อหาอัดแน่น ครบถ้วน และ เข้าใจง่าย มีความเป็นกันเอง โดยใช้เวลาน้อย มีข้อสอบเสมือนให้ลองทำ

คุณวุฒิ

-ติวสอบ IC license ( Single License ) ให้กับสถาบันการเงินกว่า 5 ปี
-ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน
( Investment Planner : IP )
จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : ก.ล.ต.
-ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1
( IC complex 1 )
จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : ก.ล.ต.
-สอบผ่านหลักสูตร พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
( CFP module 1 )
จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
-สอบผ่านหลักสูตร การวางแผนการลงทุน
( CFP module 2 )
จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

-ติวสอบ IC license ( Single License ) ให้กับสถาบันการเงินกว่า 5 ปี
-ใบอนุญาตผู้วางแผนการลงทุน
( Investment Planner : IP )
จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : ก.ล.ต.
-ใบอนุญาตผู้แนะนำการลงทุนตราสารซับซ้อนประเภท 1
( IC complex 1 )
จาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ : ก.ล.ต.
-สอบผ่านหลักสูตร พื้นฐานการวางแผนการเงิน ภาษี และจรรยาบรรณ
( CFP module 1 )
จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย
-สอบผ่านหลักสูตร การวางแผนการลงทุน
( CFP module 2 )
จาก สมาคมนักวางแผนการเงินไทย

ภาพการบรรยาย และ ติวสอบ IC license ( Single License ) ให้กับสถาบันการเงิน

รีวิว