วัฏจักรเศรษฐกิจ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License ) หมวด 1 บท 5

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้รู้ว่า วัฏจักรเศรษฐกิจ มีทั้งหมด 4 ระดับ โดยแบ่งดังนี้
1.ฟื้นตัว = ช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมกลับมาเริ่มผลิตสินค้าและบริการ ทำให้คนเริ่มมีงานทำ
2.รุ่งเรือง = ช่วงเศรษฐกิจเติบโตเต็มที่ แทบจะทุกคนมีงานทำ มีเงินใช้ สินค้าฟุ่มเฟือยขายดีในช่วงเวลานี้
3.ถดถอย = ช่วงที่การผลิตมีออกมามาก และ คนมีกำลังซื้อมากจนต้องแย่งชิงวัตถุดิบในการผลิตกัน จนสินค้ามีราคาแพงเกินความเป็นจริง และ คนก็ยังซื้ออยู่
#เวลานี้เป็นเวลาที่รัฐจะเข้ามากำกับดูแลโดยการทำให้คนซื้อสินค้าลดลง เช่น ขึ้นดอกเบี้ยให้คนนำเงินไปออมแทน เศรษฐกิจก็เลยเริ่มถดถอย
4.ตกต่ำ = ช่วงเวลาที่อุตสาหกรรมทุกอย่างหยุดชะงัก เพราะคนไม่ซื้อของหรือใช้บริการ อาจจะเป็นเหตุผลจากที่รัฐใช้มาตรการทำให้คนไม่ซื้อสินค้า ทำให้สินค้าค้างสต๊อกเป็นจำนวนมาก การผลิตเพิ่มจึงหยุดชะงักในที่สุด และ การจ้างงานก็ลดลงทันที
#เมื่อเศรษฐกิจเป็นเช่นนี้รัฐก็จะเข้ามาใช้มาตรการผ่อนคลายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น ลดดอกเบี้ยให้คนนำเงินไปซื้อของเพื่อล้างสต๊อก
#หลังจากสินค้าล้างสต๊อกหมดแล้วก็กลับเข้าสู่สภาวะเศรษฐกิจแบบฟื้นตัว เพราะการผลิตสินค้าใหม่จะกลับมาอีกครั้ง

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ติวสอบ IC license

คอร์ส ติวสอบ IC license