ฟิวเจอร์ส : ตามหลักสูตร IC license

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงได้รู้จัก “ฟิวเจอร์ส” ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า หรือ อนุพันธ์ นั่นเอง
สัญญาซื้อขายล่วงหน้าในประเทศไทยมีอยู่ 2 ตลาด คือ
1.ตลาดที่เป็นทางการ หรือ ตลาด TFEX จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีชื่อว่า “ฟิวเจอร์ส”
2.ตลาดที่ไม่เป็นทางการ จะซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่มีชื่อว่า “ฟอร์เวิร์ด”

#ฉะนั้น การลงทุนใน”ฟิวเจอร์ส”จึงปลอดภัยกว่า”ฟอร์เวิร์ด”เพราะมีระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคอยดูแล

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ติวสอบ IC license

คอร์ส ติวสอบ IC license