การเสนอขาย หุ้นกู้ : ตามหลักสูตร IC license ( Single License )

ผมโชคดีที่ได้สอนหลักสูตร IC license ( Single License ) จึงมีความรู้ถึงวิธีการขายหุ้นกู้ว่ามีแค่ 2 แบบเท่านั้น คือ
1. PO = ขายให้กับประชาชนทั่วไปในวงกว้าง
2. PP = ขายให้กับสถาบันหรือกลุ่มบุคคลเฉพาะกลุ่มไม่เกิน 50 ราย เท่านั้น
#ทั้งนี้ PP ยังมีแบบพิเศษอีก 1 แบบย่อย คือ
PP10 = ขายให้กับสถาบันหรือบุคคลไม่เกิน 10 ราย ซึ่งถ้าหากเป็นการขายแบบ PP10 บริษัทที่ออกหุ้นกู้จะไม่ต้องจัดอันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ และ ไม่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ(Filing)ให้ ก.ล.ต.

#ติว IC license ( Single License ) ทั่วราชอาณาจักร

ติวสอบ IC license

คอร์ส ติวสอบ IC license