คอร์ส ติวสอบ IC license

ติว IC license คอร์ส VDOcall
ตัว - ต่อ - ตัว
ชั่วโมงละ 500 บาท/คน

1.เป็นการสอนผ่าน VDOcall ที่ผู้เรียนจะต้องมีอุปกรณ์ที่รับได้ (แนะนำ คอมพิวเตอร์ เพราะเห็นชัด)
2.ทางผู้สอนจะส่งเอกสารการเรียนให้ทางออนไลน์เพื่อไปปริ้น
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)
*** สอบผ่านทันทีในครั้งเดียว ***
*** ติวฟรี(รอบ 2) : 1/4 ***

ติว IC license คอร์ส
ตัว - ต่อ - ตัว
600 บาท/ชั่วโมง

1.เป็นการสอนในห้างสรรพสินค้าใกล้รถไฟฟ้าที่ผู้เรียน และ ผู้สอนสะดวก
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)
*** สอบผ่านทันทีในครั้งเดียว ***
*** ติวฟรี(รอบ 2) : 1/4 ***

ติว IC license คอร์ส VDOcall
กลุ่มไม่เกิน 4 คน
400 บาท/คน/ชั่วโมง

1.เป็นการสอนในห้างสรรพสินค้าใกล้รถไฟฟ้าที่ผู้เรียน และ ผู้สอนสะดวก
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)

ติว IC license คอร์ส
กลุ่มไม่เกิน 4 คน
500 บาท/คน/ชั่วโมง

1.ราคานี้ไม่รวมค่าสถานที่
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเองคนละ 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)

ติว IC license คอร์ส 4 วัน
3 – 6 คน
4,000 บาท/คน

1.ราคานี้ไม่รวมค่าสถานที่
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)

ติว IC license คอร์ส 4 วัน
7 – 15 คน
30,000 บาท

1.ราคานี้ไม่รวมค่าสถานที่
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)

ติว IC license คอร์ส 4 วัน
16 คนขึ้นไป
60,000 บาท

1.ราคานี้ไม่รวมค่าสถานที่
2.ผู้สอนจะเตรียมเอกสารให้ทั้งหมด
3.ผู้เรียนจะต้องเตรียมเครื่องคิดเลขแบบธรรมดาสำหรับตัวเอง 1 อัน
(สอนความลับคิดเลขเร็ว)

ติวสอบ IC license

คอร์ส ติวสอบ IC license